Múlt és jelen

A Gyümölcskert Rt. jogelődjét a Nagykanizsai Állami Gazdaságot (NÁG) 1961-ben alakították ki három kis területű állami gazdaság összevonásával, 4100 hektár területen, nagykanizsai központtal, mintegy 10-50 km-es körzetben. A stabil nagyüzemi mezőgazdasági termelést biztosító üzem az állami gazdaságok területi – és országos központjának (ÁGOK) irányítása alatt, szigorú tervek és eredmény-elszámolás szerint gazdálkodott. A NÁG alaptevékenységét a szántóföldi növénytermelés (1700 ha) az állattenyésztés és gyepgazdálkodás (700 ha), erdőgazdálkodás (400 ha) és jelentős gyümölcstermelés (800 ha) határozta meg.

1993. október 01. napjával GYÜMÖLCSKERT Rt. néven került a cégbírósági bejegyzésre, nagykanizsai központtal és 3 üzemrészként működő telephellyel. Fő tevékenysége a gyümölcstermesztés és értékesítés (körte, alma, meggy), de a meglévő 458 ha - ros területen szántóföldi növénytermesztést is folytat (búza, tavaszi árpa, repce, kukorica).

A Gyümölcskert Rt. részvénycsomagját az ÁVÜ pályázat kiírásával értékesítette. A nyertes pályázók 100 %-ban magyar tulajdonú gazdasági társaságok és magánszemélyek lettek, mint szakmai befektetők.
1994. október óta gazdálkodik a jelenlegi vezetés a tulajdonba került eszközökkel az állami vagyonkezelőtől haszonbérbe vett 920 ha termőföldön.

Az elmúlt évtizedek szakmai tapasztalata alapján valamint a piaci viszonyok és a jövedelmezőség figyelembe vételével a körtetermelés továbbfejlesztése mellett döntött az Rt. vezetése 1996-tól.
Évenkénti ütemezésben összesen több mint 140 ha intenzív ültetvényt létesített, melyből közel 100 ha korszerű öntözőberendezéssel látott el, valamint a növény-és gyümölcstermesztéshez szükséges eszközök beszerzésével és új hűtőház építésével biztosította az eredményes gazdálkodás feltételeit.

A cég vezetését Sipos Gyula Elnök-vezérigazgató Úr látja el 1994 óta.


Az üzemrészek Nagykanizsától 15-20 km-es körzetben fekszenek  és a következő termőterülettel rendelkeznek:

Zalasárszeg 
   -163 ha körteültetvény
Szepetnek-Bánfapuszta
  -121 ha körteültetvény, 5 ha almaültetvény, 26 ha meggyültetvény, 458 ha szántóföldi
   növénytermesztés
Surd-Feketesár
   -83 ha körteültetvény

A telephelyek nem önálló elszámolásúak, gazdasági szinten egy egységet alkotnak.

A 2006 május 19-i közgyűlés határozata alapján a cég neve Gyümölcskert Zrt-re változott.